Normaplast S.A.  
CATALÀ CASTELLANO
Instalaciones de PVC
Tuberías de PVC
en obra nueva

MATERIALS

PVC a l' interior de edificis son de la Sèrie B segons NORMA UNE-EN 1329 i NORMA UNE-EN 1453 en color GRIS RAL 7037, unió amb adhesiu.

PVC enterrat son de la Sèrie BD, sense pressió SN4 segons NORMA UNE-EN 1401-1 en color TEULA RAL 8023 i PN6 SN4 segons NORMA UNE-EN 1456-1 en color TEULA RAL 7037, unió per junta de elàstica.

PET enterrat, doble paret corrugat exterior i llis interior SN8 segons NORMA UNE-EN 13476 en color negre.

PVC insonoritzat segons NORMA UNE-EN 1329, reacció al foc UNE-EN 13.501-1 i comportament acústic EN 14366 i DIN 4109 en color BLANC RAL 7035, unió amb adhesiu per la petita evacuació i per junta elàstica des de Ø 75 fins Ø 250.

PP a l' interior de edificis segons NORMA UNE-EN 1451 en color GRIS RAL 7037 unió per junta elàstica.

PP insonoritzat segons NORMA UNI-EN 1451 en color BALU RAL 5015 unió per junta elàstica.

PP compacte enterrat SN8 segons NORMA DIN EN 14758-1 PP-M en color VERD RAL 6017 unió per junta elàstica.

Helicoïdal xapa galvanitzada segons NORMA UNE-EN 13501-4:2007 i unió amb junta de goma.

CLIQUEU SOBRE LA FOTO PER CONEIXER EL NOM DE LES PECES.

 

Materials que utilizem

Tots els materials que utilitzem tenen els certificats de qualitat AENOR i compleixen totes les normes actuals que dicta el CTE.
<< ANTERIORS