Normaplast S.A.  
CATALÀ CASTELLANO
Instal.lacions de PVC
Tuberies de PVC
a obra nova.

INSTAL.LACIONS

 

TIPUS D'INSTAL.LACIONS

Col.loquem 2 tipus d'instal.lacions
Instal.lacions de sanejament i
instal.lacions de ventilació.

INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

Les instal.lacions que realitzem, segueixen la normativa actual de CTE i dels diferents Ajuntaments on realitzem les instal.lacions

Les instal.lacions seran sempre separatives, realitzant dues xarxes, la de aigües pluvials i aigües brutes. A alguns llocs també es necessaria una instal.lació d'aigües grises, que es la recollida dels desguassos de banyeres i plats de dutxa fins a una depuradora que hi ha al edifici per la seva posterior utilització a les sisternes dels WCs.

Cada cop més s'han de fer instal.lacions insonoritzades per complir la normativa de protecció front el soroll. Aquestes instal.lacions es poden fer amb PVC insonoritzat o PP insonoritzat.

Al PVC insonoritzat les canonades de petita evacuació, des de Ø32 fins a Ø50 l'unió es amb adhesiu, a partir de Ø75 fins a Ø250 l'unió es amb junta elàstica al PP insonoritzat l'unió es amb junta elàstica. La sujecció de totes les canonades insonoritzades es fa amb abraçadores isofòniques


<< ANTERIORS