Normaplast S.A.  
CATALÀ CASTELLANO
Instal.lacions de PVC
Tuberies de PVC
a obra nova.

INSTAL.LACIONS

 

TIPUS D'INSTAL.LACIONS

Col.loquem 2 tipus d'instal.lacions
Instal.lacions de sanejament i
instal.lacions de ventilació.

INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT

Les instal.lacions que realitzem, segueixen la normativa actual de CTE i dels diferents Ajuntaments on realitzem les instal.lacions

Les instal.lacions seran sempre separatives, realitzant dues xarxes, la de aigües pluvials i aigües brutes. A alguns llocs també es necessaria una instal.lació d'aigües grises, que es la recollida dels desguassos de banyeres i plats de dutxa fins a una depuradora que hi ha al edifici per la seva posterior utilització a les sisternes dels WCs.

Cada cop més s'han de fer instal.lacions insonoritzades per complir la normativa de protecció front el soroll. Aquestes instal.lacions es poden fer amb PVC insonoritzat o PP insonoritzat.

Al PVC insonoritzat les canonades de petita evacuació, des de Ø32 fins a Ø50 l'unió es amb adhesiu, a partir de Ø75 fins a Ø250 l'unió es amb junta elàstica al PP insonoritzat l'unió es amb junta elàstica. La sujecció de totes les canonades insonoritzades es fa amb abraçadores isofòniques


Els claveguerons generals poden ser vistos penjats del forjat, que seràn del mateix material que la resta de l'obra o enterrats de la Sèrie BD, PVC llis SN4 o corrugat SN8.

SEGÜENTS >>